logo Endofund
burger

O nas

EndoFund oferuje kompleksowe usługi faktoringowe dla firm, specjalizując się w obsłudze MSP z branży medycznej. Nasze finansowanie pozwala na wcześniejsze uregulowanie bieżących faktur sprzedaży zaraz po ich wystawieniu lub spłacie zadłużenia wobec dostawców np. leasingu czy wynajmu maszyn lub urządzeń.

Jesteśmy częścią grupy do której należy założony w 2009 Endolink, dostawca sprzędu medycznego. Który z 14 letnim doświadczeniem na rynku medycznym zrealizował kontrakty na kwotę przewyższającą 50 mln złotych.

Doświadczenie i kontakty interpersonalne zaowocowały biznesem faktoringowym na rynku medycznym w obsłudze kontraktów ze szpitalami.

EndoFund S.A. współpracuje tylko z kontrahentami posiadającymi podpisany i realizowany kontrakt ze szpitalem. Kontrakty te są zabezpieczone finansowaniem z NFZ.

Model biznesowy

Działanie w wyspecjalizowanym segmencie rynku to wielka szansa dla naszej firmy. Znajomość firm oraz szpitali, ich sytuacji finansowej, sposobu działania i rozliczeń a także osobista znajomość ich zespołów to fundament naszego funkcjonowania. Wyspecjalizowany zespół jest najważniejszym punktem działania w zakresie pozyskiwania klientów i ich obsługi. doctor

Wypracowane przez lata kontakty i doświadczenie sprawią, że nie mamy potrzeby inwestowania w ogólnopolskie kampanie marketingowe czy budowanie sieci przedstawicielstw stacjonarnych generujących wysokie koszty prowadzenia działalności.

Obsługę wniosków wspomagać będzie autorski systemem IT, który ma za zadanie usprawnić komunikację pomiędzy stronami, oraz skrócić czas od przyjęcia wniosku do decyzji o udzieleniu finansowania.

Działanie w wyspecjalizowanym segmencie rynku to wielka szansa dla naszej firmy. Znajomość firm oraz szpitali, ich sytuacji finansowej, sposobu działania i rozliczeń a także osobista znajomość ich zespołów to fundament naszego funkcjonowania. Wyspecjalizowany zespół jest najważniejszym punktem działania w zakresie pozyskiwania klientów i ich obsługi.

Wypracowane przez lata kontakty i doświadczenie sprawią, że nie mamy potrzeby inwestowania w ogólnopolskie kampanie marketingowe czy budowanie sieci przedstawicielstw stacjonarnych generujących wysokie koszty prowadzenia działalności.

Obsługę wniosków wspomagać będzie autorski systemem IT, który ma za zadanie usprawnić komunikację pomiędzy stronami, oraz skrócić czas od przyjęcia wniosku do decyzji o udzieleniu finansowania.

doctor

Założenia modelu

Prowizja

Ustalenie wysokości prowizji na podstawie badania kontraktów klienta i jego odbiorców.

Brak minimalnego czasu

Klienta uwiarygadniają jego kontrakty, nie oceniamy przeszłości a perspektywy naszego klienta.

Elastyczne podejście

Limitem jest tylko to ile nasz klient jest w stanie zarobić.

Brak limitu faktoringowego

Limitem jest tylko to ile nasz klient jest w stanie zarobić.

Wyniki z działalności

Spółka rozpoczęła swoją działalność 31 lipca 2020 roku, w związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwsze sprawozdanie finansowe przedstawia okres od 31.07.2020 do 31.12.2021 roku. Poniżej przedstawiamy zestawienie oparte o pierwsze sprawozdanie finansowe spółki oraz o dane finansowe za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022.

Od maja 2020 do października 2022 jako Endofund udzieliliśmy finansowania na kwotę przeszło 7,5 mln złotych osiągając z tego tytułu przychód w wysokości 840 tysięcy złotych, jednocześnie generując zysk w wysokości 324 tysięcy złotych. Środki pozyskane podczas prowadzonej kampanii crowdfundingowej zamierzamy przeznaczyć w znaczącym stopniu na zwiększenie obrotu faktoringowego. Pozwoli to na ugruntowanie pozycji na rynku jak również zwiększenie zysku z prowadzonej działalności.

table

Cel inwestycyjny

Cel w ramach emisji to pozyskanie 999 990 złotych. Kwota 850 000 złotych zostanie przeznczona na zwiększenie obrotu faktoringowego, 120 000 złotych na kapitał zabezpieczający, 29 990 złotych na promocję i marketing.

Zwiększenie skali działalności, przełoży się na lepsze wyniki finansowe spółki. Przy skupieniu się na małych firmach i zachowując dywersyfikację koszyka pozwoli obsłużyć na początku około 7 do 10 klientów. W perspektywie czasu planujemy pozyskać dodatkowe znacznie większe środki do obrotu.

Szczegóły emisji

clock

Czas trwania

21.11.2022 - 18.02.2023

gold

Cena emisyjna akcji

90 PLN

percent

Udział emisji w kapitale

do 9.91%

percent

Maksymalna wartość emisji

999 990 PLN

money

Dokument ofertowy

(pobierz dokument)

money

Aneks do dokumentu informacyjnego

(pobierz dokument)

money

Komunikat o przedłużeniu subskrypcji akcji serii C

(pobierz dokument)

money

Uchwała Zarządu EndoFund S.A. z siedzibą w Łodzi nr 1/12/2022 z dnia 21.12.2022 r.

(pobierz dokument)

money

Ogłoszenia wzywające do zapisywania się na akcje serii C

(pobierz dokument)

W toku trwającej subskrypcji akcji Emitenta serii C Emitent otrzymał sygnały o potrzebie większej ilości czasu na zapoznanie się z inwestycją. Okres świąteczny nie sprzyja organizowaniu spotkań oraz webianarów z potencjalnymi inwestorami. Mając na uwadze powyższe oraz dążąc do maksymalnej realizacji Celów Inwestycyjnych Emitent postanowił o wydłużeniu terminu składania zapisów na akcje tak, aby umożliwić złożenie zapisu na akcje serii C szerszemu gronu inwestorów.

Jak mogę zarobić na akcjach?

Debiut na rynku regulowanym
Spółka planuje w ciągu 5 lat debiut na rynku regulowanym. Dokładna data zostanie jednak ustalona po drugim roku obrotowym wspólnie z akcjonariuszami. Debiut na rynku regulowanych wiąże się m.in. z koniecznością zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, czyli tzw. „konwersji akcji”. Aby konwersja była możliwa w statucie spółki musi być przewidziana możliwość emitowania akcji na okaziciela, a jeśli jej nie ma, należy dokonać zmiany statutu spółki i jego rejestracji w KRS. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje koniecznością podporządkowania się reżimowi prawnemu właściwemu dla danego typu akcji (m.in. wygasa uprzywilejowanie akcji imiennych, jeśli akcje te są uprzywilejowane).

Skup własnych akcji
Spółka planuje skup własnych akcji po drugim roku obrachunkowym po cenie wejścia powiększonej o 10% z wartości zysku wypracowanego przez spółkę proporcjonalnie do zainwestowanych środków.

Polityka dywidendowa Spółki
Spółka po drugim roku obrachunkowym planuje wypłatę dywidendy w wysokości 25% zysku. 50% zostaje jako kapitał do inwestycji w działalność podstawową spółki (faktoring medyczny) i 25% w kapitał zapasowy.

Handel akcjami
Każdy akcjonariusz w dowolnym momencie może sprzedać akcję innej zaintresowanej osobie. Akcje nie będą w obrocie giełdowym do czasu debiutu, dlatego sprzedaż akcji będzie możliwa jedynie po samodzielnym znalezieniu nabywcy.

Spotkaj się z nami !

Zainteresowała Cię nasza działalność? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółki, realizowanych obecnie działań, planów rozwoju, prowadzonej emisji akcji? Umów się na rozmowę z Prezesem Zarządu.

Wybierz dzień i godzinę spotkania
arrow

Pon.

16.01

godz: 11:00

godz: 14:00

Wt.

17.01

nd.

Śr.

18.01

nd.

Czw.

19.01

nd.

Pt.

20.01

godz: 11:00

godz: 14:00

Sob.

21.01

nd.

Niedz.

22.01

nd.

Pon.

23.01

godz: 11:00

godz: 14:00

Wt.

24.01

nd.

Śr.

25.01

nd.

Czw.

26.01

nd.

Pt.

27.01

godz: 11:00

godz: 14:00

Sob.

28.01

nd.

Niedz.

29.01

nd.

Pon.

30.01

godz: 11:00

godz: 14:00

Wt.

31.01

nd.

Śr.

01.02

nd.

Czw.

02.02

nd.

Pt.

03.02

godz: 11:00

godz: 14:00

Sob.

04.02

nd.

Niedz.

05.02

nd.

Pon.

06.02

godz: 11:00

godz: 14:00

Wt.

07.02

nd.

Śr.

08.02

nd.

Czw.

09.02

nd.

Pt.

10.02

godz: 11:00

godz: 14:00

Sob.

11.02

nd.

Niedz.

12.02

nd.

Pon.

13.02

godz: 11:00

godz: 14:00

Wt.

14.02

nd.

Śr.

15.02

nd.

Czw.

16.02

nd.

Pt.

17.02

godz: 11:00

godz: 14:00

Sob.

18.02

nd.

Niedz.

19.02

nd.

arrow

Spotkanie odbywają się za pomocą platformy Google Meet.

Zespół

Założyciele EndoFund łączą ze sobą doświadczenie biznesowe z bankowości, ubezpieczeń i rynku medycznego. Dzięki temu idealnemu połączeniu oferujemy usługi na najwyższym poziomie jakościowym i etycznym. Daje nam to zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

Piotr

Piotr Cioch

Prezes Zarządu

Od kilkunastu lat zarządza firmą Endolink dostarczającą specjalistyczny sprzęt medyczny dedykowany chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej i radiologii inwazyjnej do szpitali. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie usług finansowych i rachunkowości. Jego doświadczenie to idealne filary w budowie firmy finansującej rynek medyczny.

Bartłomiej

Bartłomiej Świątkowski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu sprzedażą w czołowych firmach branży finansowo-ubezpieczeniowej – ING Banku Śląskim, GE Money Banku, Eurobanku i Grupie PZU. Jego wiedza z otoczenia funkcjonowania dużych korporacji oraz wysokie umiejętności managerskie stanowią wsparcie budowy i dynamicznego rozwoju naszej firmy.

Irek

Irek Mizera

Członek Rady Nadzorczej

Od trzech lat odpowiada za kompleksową obsługę handlową kluczowych klientów w firmie Endolink. Dzięki doskonałym zdolnościom negocjacyjnym i umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie uczestniczy w realizacji strategii firmy. Jego ośmioletnie doświadczenie marketingowe oraz dziewięć lat pracy na stanowisku agenta celnego w dużych firmach spedycyjnych to solidna zaliczka przy nowym przedsięwzięciu.

Katarzyna

Katarzyna Potargowicz - Cioch

Członek Rady Nadzorczej

Od samego początku zajmuje się zarządzaniem zasobami finansowymi Endolink. Odpowiedzialna za działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną umożliwiającą maksymalizację korzyści ekonomicznych firmy. Nadzoruje całością procesów związanych z kontaktami ze strategicznymi kontrahentami zagranicznymi. Jej wiedza z zakresu finansów, księgowości i prawa podatkowego jest niezbędna w każdym przypadku.

doctor 2

Rynek

doctor 2 Na oddziałach naczyniowych, średnio w szpitalu wykonuje się od 800 do 1000 zabiegów chirurgii naczyniowej rocznie. Około 150 z nich to najdroższe procedury implantacji stentgraftów aorty za około 40 - 50 tysięcy złotych każdy. Reszta to zabiegi obwodowe za około 14 - 20 tys. zł każdy. To daje od 15,1 do około 24,5 miliona złotych średniorocznie dla jednego szpitala dla jednego oddziału.

Opóźnienia w płatnościach szpitali w 2019 r. roku sięgnęły rekordowej kwoty 14,3 mld zł. Zdaniem resortu zdrowia opóźnienia generuje tylko niewielka część placówek, czyli około 27% szpitali w Polsce, a finalnie wszystkie zaległości są regulowane. Daje nam to jasny obraz na potrzebę wsparcia finansowania dla tego rynku.

Same tylko branże chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii stanowią dla EndoFund S.A. bazę startową do rozwoju. Naturalnie nie skupiamy się jedynie na największych szpitalach, ani nie ograniczamy się tylko do firm dostarczających sprzęt dla chirurgii naczyniowej czy kardiochirurgii. Ofertę faktoringu kierujemy do całej branży medycznej i farmaceutycznej.

Przy braku praktycznego rozeznania o sytuacji szpitali czy sposobu, w jaki regulują swoje zobowiązania, rynek finansów medycznych może sprawiać wrażenie ryzykownego, zwłaszcza dla dużych firm opierających się na sztywnych sposobach ratingu klientów. Dla nas to wielka szansa, ponieważ znamy ten rynek. Drugą jest fakt, że niedawny lider tego segmentu rynku, firma z ponad 12-letnim doświadczeniu została zakupiona przez zagraniczny bank za prawie 500 mln zł, oraz zmieniła pozycjonowanie swojej oferty na finansowanie dużych przedsiębiorstw. My skupiamy się na zagospodarowaniu powstałej luki rynkowej, tj. na finansowaniu małych i średnich firm współpracujących ze szpitalami.

Na oddziałach naczyniowych, średnio w szpitalu wykonuje się od 800 do 1000 zabiegów chirurgii naczyniowej rocznie. Około 150 z nich to najdroższe procedury implantacji stentgraftów aorty za około 40 - 50 tysięcy złotych każdy. Reszta to zabiegi obwodowe za około 14 - 20 tys. zł każdy. To daje od 15,1 do około 24,5 miliona złotych średniorocznie dla jednego szpitala dla jednego oddziału.

Opóźnienia w płatnościach szpitali w 2019 r. roku sięgnęły rekordowej kwoty 14,3 mld zł. Zdaniem resortu zdrowia opóźnienia generuje tylko niewielka część placówek, czyli około 27% szpitali w Polsce, a finalnie wszystkie zaległości są regulowane. Daje nam to jasny obraz na potrzebę wsparcia finansowania dla tego rynku.

Same tylko branże chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii stanowią dla EndoFund S.A. bazę startową do rozwoju. Naturalnie nie skupiamy się jedynie na największych szpitalach, ani nie ograniczamy się tylko do firm dostarczających sprzęt dla chirurgii naczyniowej czy kardiochirurgii. Ofertę faktoringu kierujemy do całej branży medycznej i farmaceutycznej.

Przy braku praktycznego rozeznania o sytuacji szpitali czy sposobu, w jaki regulują swoje zobowiązania, rynek finansów medycznych może sprawiać wrażenie ryzykownego, zwłaszcza dla dużych firm opierających się na sztywnych sposobach ratingu klientów. Dla nas to wielka szansa, ponieważ znamy ten rynek. Drugą jest fakt, że niedawny lider tego segmentu rynku, firma z ponad 12-letnim doświadczeniu została zakupiona przez zagraniczny bank za prawie 500 mln zł, oraz zmieniła pozycjonowanie swojej oferty na finansowanie dużych przedsiębiorstw. My skupiamy się na zagospodarowaniu powstałej luki rynkowej, tj. na finansowaniu małych i średnich firm współpracujących ze szpitalami.

Nasi Klienci

doctor 2 Współpracujemy z firmami, które sprzedają produkty i usługi klientom z sektora medycznego których kontrakty zabezpieczone są przez NFZ. W większości przypadków naszymi klientami są to małe lub średnie przedsiębiorstwa, dla których wyzwaniem staje się utrzymanie stabilności przepływów gotówki na prowadzenie własnej działalności i dalszy rozwój. Przyczyną takich sytuacji są najczęściej zatory płatnicze bądź problemy z bieżącym finansowaniem działalności.

Nasze zadanie to zagwarantowanie, Klientom otrzymywania w terminie należnych im środków, dla dalszego dynamicznego rozwoju oraz zapewnienia lepszego i łatwiejszego dostępu do sprzętu medycznego oraz środków ochronnych, placówkom służby zdrowia i ich pacjentom.

doctor

ABC współpracy

Model współpracy A

diagram Nasz najbardziej rozbudowany model finansowania przedstawiony na diagramie A, pozwala naszym Klientom na finansowanie od momentu zakupu towaru od dystrybutora lub producenta, aż do momentu sprzedaży tego produktu klientowi docelowemu. Dzięki temu rozwiązaniu nasz Klient de facto nie dysponując wolnymi środkami do zainwestowania może przeprowadzić proces transakcji od zakupu do sprzedaży.

diagram

Model współpracy B

diagram Na diagramie B przedstawiliśmy model finasowania transakcji sprzedażowej naszego Klienta. To rozwiązanie pozwala Klientowi w krótkim czasie uzyskać wynagrodzenie za fakturę wystawioną w związku ze sprzedażą.

diagram

Model współpracy C

diagram Diagram C obrazuje transakcję zakupową naszego Klienta sfinansowaną ze środków pochodzących z EndoFund. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku potrzeby dokonanie szybkiego zakupu towaru bez inwestowania własnego kapitału.

diagram

Wyróżnienia

Z przyjemnością informujemy, że EndoFund S.A. został nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności za 2022r. Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polska Agencja Przedsiębiorczości i Redakcja Forum Przedsiębiorczości.

Otrzymują ją najbardziej innowacyjne oraz kreatywne firmy, uczelnie, instytuty i instytucje działające w naszym kraju. Z niecierpliwością czekamy na rozdanie nagród!

8 października 2021 r Endolink został uhonorowany Polską Nagrodą Przedsiębiorczości za lata 2020 i 2021, ufundowaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Jest to docenienie wkładu firmy w rozwój innowacji w Polsce!

W dniach 14-15 listopada 2022 podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości EndoFund S.A. odebrało nagrodę za 2022r ufundowaną przez Polska Agencja Przedsiębiorczości za istotny wpływ na kształt gospodarki narodowej oraz wdrożenie innowacyjnego faktoringu medycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Media o nas

Czynniki ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne

arrow

Istnieje ryzyko spowolnienia gospodarczego wpływającego na dynamikę rynku (jak choćby obecna sytuacja z COVID) wpływająca na podmioty zarabiające na finansowaniu (spowolnienie więc i mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie). Rynek medyczny funkcjonuje jednak stale, niezależnie od sytuacji rynkowej i dzięki temu jest bardziej odporny na tego typu sytuacje. Emitent, z uwagi na profil prowadzonej działalności, w tym fakt, iż nie prowadzi działalności na rynkach wschodnich, nie identyfikuje istotnego wpływu konfliktu na Ukrainie na prowadzoną działalność oraz wyniki z działalności. Konflikt na Ukrainie ma wpływ na działalność emitenta analogiczny jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych działających w Polsce, m.in. poprzez wysoki poziom inflacji i związany z tym wzrost cen towarów i usług.

Ryzyko koncentracji umów od jednego kontrahenta

arrow

Ryzyko uzależnienia się od jednego dużego kontrahenta którego problemy mogą przełożyć się na sytuację finansującego to jedno z głównych ryzyk każdego projektu. Naturalnym działaniem minimalizującym ten problem jest dywersyfikacja portfela klientów (zasada nie wszystkie jajka do jednego koszyka) oraz utrzymywanie kapitału zapasowego.

Ryzyko utraty płynności

arrow

Ryzyko utraty płynności związane jest z niewypłacalnością finansowanych kontrahentów. Ryzyko to jest zminimalizowane poprzez współpracę EndoFund S.A. tylko z kontrahentami posiadającymi podpisany i realizowany kontrakt ze szpitalem. Kontrakty te są zabezpieczone finansowaniem z NFZ.

Ryzyko związane z utratą kluczowych zasobów ludzkich

arrow

Istnieje ryzyko utraty zasobów ludzkich, ponieważ każdy może szukać innych wyzwań. Aby zapobiec komplikacjom z tego wynikającym nie opieramy poszczególnych procesów na jednej tylko osobie, lecz na minimum 2 osobach. Standardowo stosujemy zasadę opracowywania założeń działalności przez cały zespół, tak by móc się wzajemnie zastąpić w każdej kryzysowej sytuacji.

Ryzyko upadłości głównych kontrahentów

arrow

Istnieje ryzyko utraty płynności związane upadłością dużych kontrahentów. Ochroną przed taką sytuacją jest dywersyfikacja portfela klientów oraz utrzymywanie kapitału zapasowego.

Ryzyko zwiększenia konkurencji na rynku

arrow

Zawsze istnieje ryzyko zwiększenia się konkurencji na rynku. Spółka swoje działanie opiera na rynku specyficznym, wymagającym wiedzy na temat nie tylko klientów, ale również szpitali, z którymi współpracują to znacząco podnosi "próg wejścia” dla konkurencji. Dodatkowo model współpracy oparty na elastycznym podejściu do klienta ma budować bliższe relacje wiążąc nas z klientem również na tym poziomie.

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym w obszarze przepisów podatkowych

arrow

Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom, podobnie jak interpretacje prawa oraz praktyka jego stosowania. Istnieje ryzyko zmian w regulacjach prawnych, które negatywnie w wpływają na prowadzoną działalność, w tym wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Spółka śledzi konsultacje legislacyjne, a także tak kalkuluje rentowność i kapitał zapasowy aby zminimalizować ich wpływ.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów egzekucyjnych

arrow

Widzimy niewielkie ryzyko związane z funkcjonowaniem organów egzekucyjnych ze względu na fakt, że z założenia chcemy zminimalizować konieczność ich użycia poprzez właściwą ocenę możliwości klienta, a przede wszystkim odpowiednio oceniając szpitale z jakimi współdziała by przewidywać możliwe komplikacje.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym i regulacjami

arrow

Zawsze istnieje ryzyko zmian w regulacjach prawnych, które negatywnie w wpływają na prowadzoną działalność. Ponieważ nie można ich przewidzieć należy uwzględniać takie ryzyko tak kalkulując rentowność i kapitał zapasowy, aby zminimalizować ich wpływ.

Ryzyko odmowy podwyższenia kapitału zakładowego

arrow

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art- 19 ust. 8-9 w/w ustawy wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 3 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy lub nieprawidłowo wypełnionego, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję Akcji Serii C nie zostanie zarejestrowane.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) — ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta.

arrow

Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, o których informacje przedstawione są na platformie crowdfundingowej SkyAnts Crowdfunding sp. z o.o. (strona internetowa https://skyants.pl) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować:

Utrata całości lub części kapitału

arrow

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Z tego powodu takie inwestycje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić, aby nie pogorszyć obecnego standardu życia oraz płynności finansowej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i — w razie potrzeby — zasięgnąć niezależnej porady. SkyAnts Crowdfunding sp. z o.o. nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych, a informacje o projektach opublikowane na platformie nie stanowią żadnej rekomendacji. SkyAnts Crowdfunding sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Brak płynności

arrow

Większość inwestycji realizowanych w formule crowdfundingu charakteryzuje się niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji spółki. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy akcje spółki zaczną być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku spółek, dla których dostępne są możliwości rynku wtórego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.

Rzadkość dywidend

arrow

Większość podmiotów poszukujących finansowania w formie crowdfundingu rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to ryzyko braku zwrotu kapitału lub nieuzyskania dochodów do momentu sprzedaży akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta.

Rozwodnienie akcji

arrow

Każda spółka poszukująca finansowania poprzez crowdfunding może w przyszłości dokonywać kolejnych emisji dla nowych akcjonariuszy. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym i prawach głosu na walnym zgromadzeniu danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy.

Dywersyfikacja ryzyka

arrow

Inwestycje dokonywane w podmioty, o których informacje przedstawiane są w ramach serwisu platformy crowdfundingowej SkyAnts Crowdfunding sp. z o.o. powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela- Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele spółek, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

FAQ

Jak dokładnie kupić akcje?

arrow

Sprzedaż akcji odbywa się wyłącznie w aplikacji SkyCash. Jeśli nie jesteś użytkownikiem SkyCash, załóż konto w aplikacji w kilku prostych krokach. Kliknij w baner lub kafelek "Skyants crowdfunding" na ekranie głównym aplikacji - przeniosą Cię one do platformy crowdfundingowej gdzie znajdziesz przekierowanie do emisji akcji . Następnie, wpisz liczbę akcji, które chcesz kupić lub wybierz jeden z pakietów, który przygotowaliśmy. W następnym kroku uzupełnij formularz o wymagane dane i sfinalizuj płatność za akcje. Formularz zapisu na akcje wraz z instrukcją, jak dalej postępować otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Podpisz formularz i odeślij w formie elektronicznej lub tradycyjnej, zgodnie z przesłaną w mailu instrukcją. Kupione akcje otrzymasz pocztą, ich wysyłka nastąpi po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak podpisać i odesłać formularz zapisu na akcje?

arrow

Formularz zapisu wraz z dokładną instrukcją, jak dalej postępować, otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Po jego otrzymaniu, podpisz go i odeślij do nas. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Podpisanie elektroniczne przez ePUAP oraz przesłanie pliku za pośrednictwem panelu, do którego link otrzymasz na podany adres e-mail.

2. Podpisanie fizycznego wydruku i przesłanie dokumentu listem poleconym na adres: EndoFund S.A. z siedzibą 94-240 Łódź, ul. Czwartaków 14

Jakie dane należy podać podczas zakupu akcji?

arrow

Kupując akcje, należy podać m.in pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku polskiego obywatelstwa oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres, na który zostaną wysłane akcje.

Kupiłem akcje. Co dalej?

arrow

Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumentu potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie elektronicznej lub papierowej, a następnie oczekuj na potwierdzenie oraz przesłanie akcji na adres korespondencyjny, podany w procesie zakupu akcji. Wysyłka akcji nastąpi po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niespełnienia progu emisji, pieniądze ze zbiórki w ciągu 14 dni trafią z powrotem na Twoje konto.

Czy mogę inwestować więcej niż jeden raz?

arrow

Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do wyczerpania limitu dostępnych akcji.

Czy mogę kupić akcje dla kogoś?

arrow

Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.

Jakie dane są wymagane, aby móc zainwestować?

arrow

Dane potrzebne do przejścia procesu zakupu akcji to: imię, nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku polskiego obywatelstwa), adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeśli różni się on od adresu zamieszkania.

Czy mogę inwestować, jeśli nie jestem w Polsce / nie jestem Polakiem?

arrow

Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji. Podczas zakupu akcji, zamiast numeru PESEL prosimy o podanie w formularzu daty urodzenia.

Czy zakup akcji jest opodatkowany?

arrow

Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.

Jak i komu mogę sprzedać akcje?

arrow

Kupione akcje są Twoją własnością. Możesz je trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki, możesz je także odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) komu zechcesz. Jeżeli w przyszłości spółka zdecyduje się na debiut na giełdzie, Twoje akcje zostaną zdematerializowane, a następnie przeniesione na rachunek maklerski. Dodatkowo, Twoje akcje uprawniają Cię do otrzymania dywidendy, jeżeli spółka podejmie decyzję o wypłacie takowej.

Czy posiadanie akcji Endofund wiąże się z jakimiś obowiązkami?

arrow

Posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami - akcjonariusze nie odpowiadają w żaden sposób za działania spółki. Jedynie - raz w roku będziesz otrzymywać od nas zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!

kontakt@endofund.pl

Spiesz się!

Sprzedaż akcji kończy się za:

Dni

:

Godzin

:

Minut

:

Sekund